Το STEAM PEOPLE WEBAPP είναι το κύριο προϊόν που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο. Πώς λειτουργεί;

Μέσα από την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και προκλήσεων…

Το WEBAPP θα σας προτρέψει να χρησιμοποιήσετε τη λογική σας στην επίλυση καθημερινών καταστάσεων και προκλήσεων, χρησιμοποιώντας τεχνικά εργαλεία.

Βασισμένο σε μια παιχνιδοποιημένη προσέγγιση…

Το WEBAPP θα χρησιμοποιήσει μια αντίστοιχη προσέγγιση.

Προσφέροντας πολλές ευκαιρίες…

Δεν έχει σημασία αν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτόνομα ή με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή, ανεξάρτητα από το αν θέλετε να κάνετε τις προκλήσεις ατομικά ή ως ομάδα, και δεν έχει σημασία αν θέλετε να τα κάνετε online ή offline…

ΤΟ STEAM PEOPLE WEBAPP ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη! Μείνετε συντονισμένοι στα κοινωνικά μας μέσα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο STEAM people και την ανάπτυξη του WebApp.