STEAM PEOPLE WEBAPP är den viktigaste produkten som utvecklats i detta projekt. Hur fungerar det?

Genom att lösa dagliga problem och utmaningar ..

WEBAPP kommer att utmana dig att använda ditt logiska resonemang för att lösa dagliga livssituationer och utmaningar med tekniska verktyg.

Baserat på ett gamifierat tillvägagångssätt …

WEBAPP kommer att använda en gamifierad strategi.

Genom att erbjuda stora möjligheter…

Oavsett om du vill ta utmaningarna autonomt eller med stöd av en tränare; oavsett om du vill göra utmaningarna individuellt eller som ett team; och oavsett om du vill göra dem online eller offline …

STEAM PEOPLE WEBAPP IS FOR YOU!

Arbetet pågår! Håll dig uppdaterad med våra sociala medier för att få mer information om STEAM People-projekt och WebApp-utveckling.