STEAM People ekibi, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Estonya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 6 farklı ülkeden, farklı büyüklüklerde, farklı özellik ve uzmanlık alanlarını barındıran kuruluşlar tarafından oluşmaktadır.

ONLAR HAKKINDA DAHA FAZLA ŞEY BİLMEK İSTİYOR MUSUN? SADECE AŞAĞI KAYDIR!

Asociación Moviéndote bu projeyi yönetmektedir. Getxo’dan kâr amacı gütmeyen, yetişkin eğitimi üzerinde çalışan, içermeyi ve etkin vatandaşlık fırsatları sunmak amacıyla gönüllü çalışmalar, eğitim kursları, iş rehberliği ve farkındalık etkinliklerini teşvik eden bir derneğiz.

Daha fazla bilgi için web sitemize bir göz atın (www.moviendote.org) veya faaliyetlerimizle ilgili güncellemeleri almak için sosyal medya kanallarımızı takip edin.

WiTEC, merkezi İsveç’te bulunan STEM’deki kadınlar için uluslararası bir kuruluştur. WiTEC İsveç, STEM bünyesindeki kız öğrenciler ve yeni mezunlar için iş dünyası, girişimciler ve kuruluşlarla buluşma yerleri oluşturur.

WiTEC’ in hedefi eşitlik çabasıdır. 1988’deki kuruluşundan bu yana, teknik, bilimsel ve yenilikçi alanlarda eğitim gören veya çalışan kadın sayısını artırmak için çalışmaktadır.

İsveç’in AB’ye girişinden bu yana, WiTEC İSVEÇ, İsveç ve Avrupa’nın geri kalanındaki çeşitli ortaklarla iş birliği içinde, cinsiyet eşitliğini artırmak ve kadınların teknoloji, bilişim,IT ve ekonomi gibi geleneksel erkek egemen sektörlerdeki konumunu güçlendirmek için çok sayıda proje gerçekleştirmektedir. Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının kırılması ve erkek egemen teknoloji odaklı sektöre daha fazla kadın çekilmesi sorunu, en az WİTEC’in 30 yıl önce başladığı günkü kadar güncel konulardır. Projeleri sayesinde hem ulusal hem de uluslararası ağlar kurarken kadınların inovasyon ve girişimcilik kariyerlerini desteklemeye yardımcı olmaktadırlar.

Web sitesi: https://www.witec.se

Virtual Campus,Portekiz’in Porto şehrinde yer alan Teknoloji ile Pekiştirilmiş Öğrenme alanında danışmanlık ve eğitim veren ve BIT geliştiren özel bir şirkettir. Sanal Kampüs, Eğitim ve Öğretim için dijital ortamları kullanarak bilgi toplumunun gelişimini aktif olarak teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

VC tarafından teşvik edilen faaliyetlerin çoğu, e-eğitim / e-öğretim, ciddi oyunlar, mobil uygulama geliştirme ve proje yönetimi gibi alanları kapsamaktadır. Dil öğrenimi, girişimcilik ve sağlık sektörüne özel ürünler için araçlar geliştirmektir.

Virtual Campus, okullardaki çocuklardan yetişkinlere, öğrencilerden mesleki kursiyerlere, eğitmenlere ve farklı sektörlerdeki profesyonellere kadar çok çeşitli insanları içeren projeleri yönetmekten onur duymaktadır.

Web sitesi: http://virtual-campus.eu/

NPO Robootika Estonya’da Eğitsel Robot Bilimi için çatı kuruluştur. Ana hedefimiz robotiği müfredatlarda ve müfredat dışı faaliyetlerde kullanmaları için okulları robotik faaliyetlere katılmaya çekmektir. Eğitimsel robotikte temel olarak öğretmen eğitimlerini, seminerleri ve farklı yarışmaları LEGO robotları (WeDo, Spike Prime ve Mindstorms) ile sağlamaktayız.

Web sitesi: https://www.robootika.ee

İstanbul Valiliği, şehirdeki en yüksek idari otorite olup yaklaşık 300 memur ile çeşitli alanlarda hizmet vermektedir İstanbul Valiliği adına ulusal ve uluslararası projeler Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Çeşitli kurumlarla iş birliği protokolleri olup projeler kapsamında faaliyetlerin desteklenmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen ve katılım sağlanan sosyal sorumluluk projeleri, Kalkınma Ajansı destekli yerel projeler ve Avrupa Birliği destekli uluslararası projelere dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir.

İnternet sitesi: http://www.istanbulab.gov.tr/

Yaratıcı Teknolojiler Öğrenim Laboratuvarı, gelişmekte olan dijital teknolojileri ve pedagojileri farklı gruplar için öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeye entegre etmeye odaklanmaktadır.

Laboratuvar, ciddi oyunlar, simülasyonlar, öğrenme platformları, topluluklar ve daha fazlasını içeren teknolojileri, resmi veya yaygın öğrenme ortamlarında öğrenme hedeflerini daha etkin bir şekilde ele almaya yöneltir.

Bu teknolojiler aktif, deneyimsel, keşfe dayalı, katılımcı, akran ve diğer modellere dayalı yenilikçi öğrenme tasarımını destekler.

Önerilen çözümler, okul öncesi,ilkokul,ortaokul, yüksek öğretim ve mesleki eğitime kadar değişen kullanıcı gruplarının farklı ihtiyaçlarını ele almaktadır.

CTLL, Teselya Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün bir parçasıdır.

Web sitesi: https://ctll.e-ce.uth.gr