Η ομάδα STEAM People αποτελείται από οργανισμούς που προέρχονται από 6 διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό μέγεθος, χαρακτηριστικά και πεδία εξειδίκευσης: Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Εσθονία, Σουηδία και Τουρκία.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ; ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Η Asociación Moviéndote είναι ο συντονιστής του προγράμματος. Είναι μια μη-κερδοσκοπική ένωση από τη Getxo, που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την προώθηση δράσεων εθελοντισμού, μαθημάτων κατάρτισης, εργασιακού προσανατολισμού και ευαισθητοποίησης, με στόχο την προσφορά ευκαιριών ένταξης και και ενεργής συμμετοχής στα κοινά.

Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας για να μάθετε περισσότερα (www.moviendote.org) ή ακολουθήστε μας στα κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας.

Η WiTEC είναι ένας διεθνής οργανισμός για τις γυναίκες στην STEM, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Σουηδία. Η WiTEC Sweden δημιουργεί χώρους συνάντησης για φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους στο STEM μαζί με επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και οργανισμούς.

Η ιστορία του WiTEC είναι μια προσπάθεια για ισότητα. Από την ίδρυσή της το 1988, εργάζονται για την αύξηση του αριθμού των γυναικών που σπουδάζουν ή εργάζονται σε τεχνικούς, επιστημονικούς και καινοτόμους τομείς.

Μετά την ένταξη της Σουηδίας στην ΕΕ, η WiTEC ΣΟΥΗΔΙΑ, σε συνεργασία με διάφορους εταίρους από Σουηδία και την υπόλοιπη Ευρώπη, πραγματοποίησε μια σειρά έργων για την αύξηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών σε τομείς που παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες, όπως η τεχνολογία, IT και οικονομία. Το ζήτημα του διαχωρισμού λόγω του φύλου στην εργασία και της προσέλκυσης περισσότερων γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών, που κυριαρχείται από άντρες, είναι τουλάχιστον τόσο σημερινό όσο και όταν ξεκίνησε το WiTEC πριν από 30 χρόνια. Μέσα από τα έργα τους, βοηθούν στη σταδιοδρομία των γυναικών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα δημιουργούν δίκτυα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ιστοσελίδα: https://www.witec.se

Το Virtual Campus είναι μια ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης και ανάπτυξης ΤΠΕ στον τομέα της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης, που βρίσκεται στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Η Virtual Campus στοχεύει στην ενεργή προώθηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Γνώσης, μέσω της χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που προωθείται από την VC εμπίπτουν σε τομείς όπως: ηλεκτρονική μάθηση/ ηλεκτρονική κατάρτιση, σοβαρά παιχνίδια, ανάπτυξη παιχνιδιών για κινητό και διαχείριση έργων. Ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη εργαλείων για την εκμάθηση γλωσσών, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την υγεία και την ευημερία και συγκεκριμένα προϊόντα για τη βιομηχανία.

Το Virtual Campus έχει την τιμή να διαχειρίζεται έργα που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, από τα παιδιά στα σχολεία έως τους ενήλικες, από τους σπουδαστές μέχρι τους επαγγελματίες εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς.

Ιστοσελίδα: http://virtual-campus.eu/

Το NPO Robootika είναι ο βασικός οργανισμός στην Εσθονία για την εκπαιδευτική ρομποτική. Ο κύριος στόχος μας είναι να προσελκύσουμε σχολεία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής και να χρησιμοποιούν ρομπότ στο πρόγραμμα σπουδών τους και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, σεμινάρια και διάφορους διαγωνισμούς στην εκπαιδευτική ρομποτική κυρίως με ρομπότ LEGO (WeDo, Spike Prime και Mindstorms).

Ιστοσελίδα: https://www.robootika.ee

H Governorship of Istanbul (ISTANBUL VALILIGI) είναι η ανώτατη διοικητική αρχή στην πόλη με περίπου 300 δημόσιους υπαλλήλους και παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς. Η GoI είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και έργων κοινωνικής ευθύνης που σχετίζονται με μειονότητες όπως γυναίκες, νέοι, ανάπηροι, πρόσφυγες κλπ.

Η GoI διαθέτει πρωτόκολλα με διαφορετικούς θεσμούς για τα έργα στην Κωνσταντινούπολη. Επιπρόσθετα, η GoI διαχειρίζεται το Συμβούλιο Συμμόρφωσης, Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών: 26.01.2010 και 2010/6 Εγκύκλιος:

  • Για να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή των κυβερνήσεων στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ
  • Για να ακολουθυθεί πλήρως η εφαρμογή των διοικητικών και νομικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό
  • Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ μεταξύ των πολιτών
  • Για να ενεργοποιήσει τις κυβερνήσεις με αποτελεσματική ηγεσία στις επαρχίες, σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ

Το Creative Technologies Learning Lab επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών και των παιδαγωγικών μεθόδων με σκοπό τον εμπλουτισμό των μαθησιακών εμπειριών για διαφορετικές ομάδες.

Το CTLL χρησιμοποιεί τεχνολογίες που περιλαμβάνουν σοβαρά παιχνίδια, προσομοιώσεις, πλατφόρμες εκμάθησης, κοινότητες και πολλά άλλα, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μαθησιακών στόχων σε επίσημους ή άτυπους χώρους μάθησης.

Αυτές οι τεχνολογίες υποστηρίζουν καινοτόμο σχεδιασμό εκμάθησης βασισμένο σε ενεργά, βιωματικά, εξερευνητικά, συνεργατικά και άλλα μοντέλα.

Οι προτεινόμενες λύσεις αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των ομάδων χρηστών από την προσχολική και την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια, ανώτερη, επαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Το CTLL είναι μέρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ιστοσελίδα: https://ctll.e-ce.uth.gr