Αυτός είναι ένας οδηγός συλλογής καλών πρακτικών σχετικά με την εκπαίδευση STEAM, που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτές  ενηλίκων που αναζητούν έμπνευση και ιδέες όταν σχεδιάζουν και υλοποιούν τις δικές τους πρωτοβουλίες  STEAM.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ στο εξώφυλλο για να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε!