viimaste aastate jooksul on esile tõstetud STEAM väärtuste ja oskuste arendamise tähtsust ning vajadust neid haridusega lõimida. Paljud koolid, VET keskused ja ülikoolid kaasavad STEAM’i algatusi oma koolitustesse.

STEAM väärtuste lõimimine täiskasvanu haridusse on siiski väljakutseks meie ühiskonnas, kuna on raske luua STEAM’i õppimise võimalusi kui ka vähese motivatsiooni puudumise tõttu osade valdkondade vastu, mida kohati peetakse liiga “tehnilieks” ning ühildatakse teatud ametialadega.

Antud kontekstis loodi STEAM People projekt, mille peamiseks eesmärgiks on lõpetada täiskavanud õppurite piiramine STEAM valdkondade suunas. Selleks oleme loonud spetsiaalsed tööriistad ja materialid, mida lõimida nende valdkondadega täiskasvanute hariduses.

STEAM People eesmärgid:

Levitada Euroopas STEAM-hariduse mudelit täiskasvanu hariduse tavades.

Edendada täiskasvanute õppurite teaduslikku mõtlemiskultuuri otsuste tegemisel, probleemide lahendamisel, analüüsimisel, innovatsioonil ning looval ja kriitilisel mõtlemisel.

Parandada täiskasvanud õppurite arusaamist STEAM-aladest, arendades nende pädevusi erinevates valdkondades:

  • Pädevus matemaatikas
  • Pädevus teaduses ja tehnoloogias
  • Pädevus teabe käsitlemises ja digitaalne kompetents
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus
  • Pädevus humanistlikus ja kuntstikultuuris
  • Pädevus õppimisel
  • Pädevus omas keeles suhtlemisel (siinkohal ka teistes keeltes)
  • Pädevus autonoomia ja isikliku initsiatiivi osas

Valmistada täiskasvanud õppur ette elukestvaks ja autonoomseks õppimiseks, arendada kriitilist mõtlemist ning edendada omakapitali, sotsiaalset sidusust ja aktiivset kodanlikkust.

Edendada täiskasvanud koolitajate professionaalset arengut STEAM-mudelilte integreerimiseks nende koolitusprogrammidesse ja tegevustesse.