STEAM PEOPLE meeskond koosneb organisatsioonidest kuuest erinevast riigist, mis hõlmavad erinevaid suurusi, omadusi ja teadmisi: Hispaania, Portugal, Kreeka, Eesti, Rootsi ja Türgi.

TAHAD NENDE KOHTA ROHKEM TEADA SAADA? VAATA ALLAPOOLE!

Asociación Moviéndote on projekti algatajaks. Oleme mittutulundusühing Getxos, töötame täiskasvanu hariuduse kallal ning edendame vabatahtlikke tegevusi, koolitusi, juhendame tööjõudu ja teadlikkuse tõstmise tegevusi, mille eesmärgiks on pakkuda kaasamise ja aktiivse kodakondsuse võimalusi.

Vaadake meie kodulehte rohkema informatsiooni saamiseks (www.moviendote.org) või jälgige meie sotsiaalmeedia kanaleid, et saada uuendusi meie tegevustest.

WiTEC on rahvusvaheline organisatsioon naistele STEM-valdkonnas, kelle peakontor on Rootsis. WiTEC Rootsi loob koos äriettevõtete, ettevõtjate ja organisatsioonidega kohtumiskohti naisüliõpilastele ja hiljuti STEM lõpetanutele.

WiTECi lugu on püüdlus võrdsuse poole. Alates selle loomisest 1988.aastal, on nad püüdnud suurendada naiste arvu, kes õpivad või töötavad tehnika, teaduse või innovatiivsetel aladel.

Hetkest, mil Rootsi ühines EL-ga, on WiTEC Rootsi, koostöös mitmete teiste partneritega Rootsis kui ka ülejäänud Euroopaga, läbi viinud mitmeid projekte, et suurendada soovõrdsust ja tugevdada naiste positsiooni traditsionaalses meestest domineeritud sektorites nagu tenoloogia, teadus, IT ja majandus. Küsimus soolise segregatsiooni kaotamisest tööelus ja suurema hulga naiste meelitamisest meestele domineeriva tehnoloogiale orienteeritud sektorisse on täna vähemalt sama aktuaalne kui siis, kui WiTEC alustas rohkem kui 30.aastat tagasi. Oma projektide kaudu autavad nad toetada naiste karjääri innovatsiooni ja ettevõtluse alal, luues samal ajal võrgustikke nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Koduleht: https://www.witec.se

Virtuaallinnak (Virtual Campus) on tehnoloogia alal tegutsev nõustamis-, koolitus- ja IKT-arenduse eraettevõte, mis asub Portos, Portugalis. Virtuaallinnaku eesmärgiks on aktiivselt edendada Teadmistepõhise Ühiskonna arengut, kasutades selleks digitaalseid keskkondi hariduse ja koolituste jaoks.

Enamus tegevusi, mida VC edenedab on näiteks: õppimine/e-koolitused, tõsised mängud, mobiilne arendus ja projektijuhtmine. Tööriistade arendamine keeleõppeks, ettevõtluse ja innovatsiooni, tervise ja heaolu tagamiseks ning konkreetsed tooted tööstusele.

Virtuaallinnakule on au juhtida projekte, mis hõlmavad suurt hulka inimesi, alates koolilastest kuni täiskasvanuteni, alates õpilastest kuni kutseõpilasteni, koolitajate ja erinevate sektorite spetsialistideni.

Koduleht: http://virtual-campus.eu/

MTÜ Robootika on Haridusrobootika katusorganisatsioon Eestis. Meie peamine eesmärk on meelitada koole võtma osa robootika alastest tegevustest ning võtta robotid kasutusele oma õppekavas ja väljaspool kooli tegevustes. Pakume juhendajate koolitusi, seminare ja erinevaid võistlusi haridusrobootikas peamiselt LEGO robotitega (WeDo, Spike Prime ja Mindstorms).

Koduleht: https://www.robootika.ee

Istanbuli valitsus (ISTANBUL VALILIGI) on kõige kõrgeim haldusasutus, kus töötab umbes 300 ametnikku, kes teenivad erinevates valdkondades. GOI on vastutab Euroopa ja sotsiaalse vastutuse projektide juhtimise eest, mis on seotud ebasoodsas olukorras olevate inimestega nagu naised, noored, halvatud, põgenikud jt.

GOI-l on Istanbuli projektide jaoks protokollid erinevate asutustega. Peamiselt tegeleb GOI Euroopa Liidu vastavus-, nõustamis- ja juhendamisnõukoguga, mis loodi valitsuse siseministeeriumi juurde 26.01.2010 and 2010 / 6 Circular No:

  • Tagada valitsuste aktiivne osalemine ELiga ühinemise protsessis
  • Jälgida selle raames läbiviidud haldus- ja õigusreformide täielikku rakendamist
  • Võimaldada avalikkuse jaoks paremat arusaamist ELiga ühinemise protsessist
  • Aktiveerida tõhusa juhtimisega valitsused, et efektiivselt kasutada ELi rahalisi vahendeid

The Creative Technologies Learning Lab on võtnud eesmärgiks lõimida tõusvaid digitaaltehnoloogiat ja pedagoogikaid, mis on suunatud õppimiskogemuse rikastamisele erinevates gruppides.

Laboris kasutatakse tehnoloogiaid, mis hõlmavad tõsiseid mänge, simulatsioone, õppeplatvorme, kogukondi ja palju muud, eesmärgiga tõhusamalt täita õppe eesmärke formaalse või informaalse õppe keskkonnas.

Taolised tehnoloogiad toetavad uuendulikku õppekujundust, mis põhineb aktiivsetel, kogemuslikel, uurimuslikel, koostööl põhinevatel, vastastikusel ja muudel mudelitel.

Kavandatud lahendused käsitlevad kasutajate erinevaid vajadusi alates koolieelsest ja põhikoolist kuni kesk-, kõrg-, kutse- ja kutsehariduseni.

The CTLL on Thessaly Ülikooli Elektri- ja arvutitehnika osakonnast.

Koduleht: https://ctll.e-ce.uth.gr