Slide 2

ERASMUS+

STEAM People
Image is not available

Recursos de aprendizaje para promover valores y competencias STEAM en adultos

Slide 1

ERAMUS +

STEAM People
Image is not available

Learning resources to promote STEAM values and competences in adults learners

Slide 3

ERASMUS +

STEAM People
Image is not available

Õppimisvõimalused täiskasvanutest õppuritele STEAM väärtuste ja pädevuste arendamiseks

Slide 4

ERAMUS +

STEAM People
Image is not available

Lärande resurser för att främja STEAM-värden och kompetenser hos vuxna elever

Slide 5

ERAMUS +

STEAM People
Image is not available

Yetişkin öğrenicilerin STEAM değerlerini ve yeterliliklerini teşvik etmek için öğrenme kaynakları

Slide 6

ERAMUS +

STEAM People
Image is not available

Recursos de aprendizagem para promover os valores e as competências STEAM nos adultos

Slide 6

ERAMUS +

STEAM People
Image is not available

Ικανότητες μάθησης για την προώθηση αξιών και ικανοτήτων STEAM σε ενήλικες εκπαιδευόμενους

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Tänk dig att du kan resa tillbaka i tid till 1999. KAN DU IDENTIFIERA DE VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR SOM SAMHÄLLET HAR BEVITTNAT UNDER SENASTE 20 ÅR?

Ja du har rätt! Vi är en del av ett ständigt föränderligt samhälle, som bevittnar en underhållande social och teknologisk omvandling, som sker i en snabbare takt och med större omfattning, som påverkar nästan alla aspekter av vårt dagliga liv.

I det här nya utvecklingssammanhanget måste vi ta utmaningen att ompröva våra utbildningsmodeller för att ge eleverna förmågan att utveckla vissa specifika färdigheter och värderingar, nödvändiga för att vara aktiva medlemmar i dagens värld.

STEAM-modellen (utvecklad kring 5 tematiska områden: Vetenskap (S), teknik (T), teknik (E), konst (A) och matematik (M)) syftar till att integrera och utveckla vetenskapliga-tekniska och konstnärliga ämnen i en enda tvärvetenskaplig ramverk.

Låt oss undersöka hur alla STEAM områden är anslutna till vår verklighet, skaka din nyfikenhet och förbättra dina färdigheter!

Since July 2020, the STEAM – Learning Resources to promote STEAM values and competences in adult learners project has been recognised with the STEAM Euskadi Label, awarded by the Department of Education of the Basque Government and the Basque Agency for Innovation – INNOBASQUE, within the framework of the 1st STEAM Euskadi Sariak Awards.