STEAM People-team bildas av organisationer som kommer från 6 olika länder med olika storlekar, egenskaper och kompetensområden: Spanien, Portugal, Grekland, Estland, Sverige och Turkiet

Vill du veta mer om dem? BARA RULLA NED!

Asociación Moviéndote leder detta initiativ. Vi är en ideell förening från Getxo, som arbetar med vuxenutbildning och främjar volontärarbete, utbildningskurser, arbetsmarknadsföring och medvetandehöjande aktiviteter med målet att erbjuda inkludering och aktiva medborgarskapsmöjligheter.

Ta en titt på vår webbplats för att veta mer (www.moviendote.org) eller följ våra sociala mediekanaler för att få uppdateringar om våra aktiviteter.

WiTEC är en internationell organisation för kvinnor i STEM, vars huvudkontor finns i Sverige. WiTEC Sweden skapar mötesplatser för kvinnliga studenter och nyutbildade inom STEM tillsammans med företag, företagare och organisationer.

WiTECs berättelse är ett försök för jämlikhet. Sedan starten 1988 har de arbetat för att öka antalet kvinnor som studerar eller arbetar inom tekniska, vetenskapliga och innovativa områden.

 

Sedan Sveriges inträde i EU har WiTEC SVERIGE, i samarbete med olika partners i Sverige och resten av Europa, genomfört ett antal projekt för att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning i traditionellt mansdominerade sektorer som teknik, vetenskap, IT och ekonomi. Frågan om att bryta könsfördelning i arbetslivet och att locka fler kvinnor till den mansdominerade teknikorienterade sektorn är minst lika aktuell idag som när WiTEC startade för över 30 år sedan. Genom sina projekt hjälper de att stödja kvinnors karriär inom innovation och entreprenörskap, samtidigt som de bygger nätverk både nationellt och internationellt.

Hemsida: https://www.witec.se

Virtual Campus är ett privat företag för konsultation, utbildning och IKT-utveckling inom området Technology Enhanced Learning, beläget i Porto, Portugal. Virtual Campus syftar till att aktivt främja utvecklingen av kunskapssamhället genom användning av digitala miljöer för utbildning och utbildning.

De flesta aktiviteter som främjas av VC faller inom områden som: -lärning / e-träning, seriösa spel, mobil utveckling och projektledning. Utvecklar verktyg för språkinlärning, entreprenörskap och innovation, hälsa och välbefinnande och specifika produkter för branschen.

Virtual Campus hedras för att hantera projekt som inkluderar ett brett spektrum av människor, från barn i skolor, till vuxna, från studenter till yrkesutbildare, utbildare och yrkesverksamma inom olika sektorer.

Hemsida: http://virtual-campus.eu/

NPO Robootika är paraply organisationen i Estland för utbildningsrobotik. Vårt huvudmål är att locka skolor att delta i robotikaktiviteter för att använda robotar i deras läroplan och i fritidsaktiviteter. Vi erbjuder lärarutbildningar, seminarier och olika tävlingar inom pedagogisk robotik främst med LEGO-robotar (WeDo, Spike Prime och Mindstorms)

Hemsida: https://www.robootika.ee

Governorship of Istanbul (ISTANBUL VALILIGI) är den högsta administrativa myndigheten i staden med ett antal på cirka 300 tjänstemän och som ger tjänster inom olika områden. GoI ansvarar för att hantera europeiska och sociala ansvarsprojekt relaterade till missgynnade grupper som kvinnor, ungdomar, funktionshindrade, flyktingar etc.

GOI har protokoll med olika institutioner för projekten i Istanbul. Dessutom styr GOI styrelsen för Europeiska unionens bestämmelser, rådgivning och vägledning som har bildats med inrikesministeriet: 26.01.2010 och cirkulär nr 2010/6:

  • För att säkerställa ett aktivt deltagande av styrelsemedlemmarna i EU: s anslutningsprocess
  • Att fullständigt följa genomföranden av administrativa och rättsliga reformer som genomförs inom denna ram
  • För att möjliggöra en bättre förståelse för EU: s anslutningsprocess bland allmänheten
  • Att aktivera styrelse med ett effektivt ledarskap i provinserna beträffande användningen av EU: s ekonomiska resurser

Creative Technologies Learning Lab fokuserar på att integrera nya digitala teknologier och pedagogier mot att berika inlärningsupplevelser för olika grupper.

Laboratoriet distribuerar teknologier som inkluderar seriösa spel, simuleringar, inlärningsplattformar, samhällen och mer mot en mer effektiv adressering av lärandemål i formella eller informella inlärnings situationer.

Dessa teknologier stöder innovativ inlärningsdesign baserad på aktiva, erfarenhetsmässiga, utforskande, samarbetsvilliga, kamrater och andra modeller.

De föreslagna lösningarna möter användarnas olika behov, allt från förskola och grundskola till gymnasieutbildning, högre, yrkesutbildning och yrkesutbildning.

CTLL ingår i institutionen för elektroteknik och datateknik vid University of Thessaly.

Hemsida: https://ctll.e-ce.uth.gr