Son yıllarda, STEAM değerlerini ve becerilerini geliştirmenin önemi ve bunları eğitimle bütünleştirmeye duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. Birçok okul, mesleki eğitim merkezi ve üniversite, eğitimlerine STEAM girişimlerini de dâhil ediyor.

Bununla birlikte, STEAM değerlerinin yetişkin eğitimiyle bütünleştirilmesi, STEAM öğrenme yollarını tasarlamanın zorluğu ve yetişkin öğrenicilerin genellikle çok teknik kabul edilen ve belirli mesleklerle ilişkisi olan bazı alanlara yönelik sınırlı motivasyonu nedenleriyle toplumumuz için hâlâ zorlu bir meseledir.

Bu bağlamda, STEAM People Projesi, yetişkin öğrenicilerin STEAM alanlarına yönelik sınırlamalarına bir son vermek amacı ile doğmuştur. Bunu yapmak için de bu değerleri yetişkin eğitimiyle bütünleştirmek için özel araç ve gereçler tasarlamaktayız.

STEAM People projesinin amaçları şunlardır:

Avrupa’da yetişkin eğitimi uygulamalarında STEAM eğitim modelini yaymak.

Yetişkin öğrenicilerde karar verme, problem çözme, analiz yapma; yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme için bilimsel düşünme kültürünü teşvik etmek.

Yetişkin öğrenicilerin STEAM alanlarına yönelik algısını ve farklı alanlardaki yetkinliklerini geliştirmek:

  • Matematiksel yeterlilik
  • Bilimsel ve teknolojik kültürde yeterlilik
  • Bilgi ve dijital yetkinliğin işleyişinde yetkinlikler
  • Sosyal ve yurttaşlık yeterlilikleri
  • İnsani ve sanatsal kültürde yeterlilik
  • Öğrenmeyi öğrenme yeterliliği
  • Kendi dilinde iletişim (gerekirse başka dillerde de )
  • Özerklik ve kişisel inisiyatif için yeterlilik

Yetişkin öğrenicileri yaşam boyu özerk öğrenmeye hazırlamak, eleştirel düşünmelerini geliştirmek; eşitlik, sosyal uyum ve aktif vatandaşlığa teşvik etmek.

STEAM modellerinin eğitim programları ve faaliyetleriyle bütünleşmesi için yetişkin eğiticilerin mesleki gelişimini desteklemek.